Tore Sjølie - - Viken

Tore Sjølie sitt innlegg i dagsorden pkt. 7 Den faglige og politiske situasjonen