Torbjørn Bongo - - LO Norge

Torbjørn Bongo sitt innlegg i dagsorden pkt. 7 Den faglige og politiske situasjonen