Tone Cathrine Hartz - - Viken

Tone Cathrine Hartz sitt innlegg i Dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon