Tom-Magne Nordli - - LO Norge

Tom-Magne Nordli sitt innlegg i Dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon