Sven Ivar Skodjevåg - - LO Norge

Sven Ivar Skodjevåg sitt innlegg i dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon