Stina Baarne Hassel - - LO Norge

Stina Baarne Hassel sitt innlegg i dagsorden pkt. 7 Den faglige og politiske situasjonen