Stig Aimar Hansen - - LO Norge

Stig Aimar Hansen sitt innlegg i dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon