Sissel M. Skoghaug - - LO Norge

Sissel M. Skoghaug sitt innlegg i dagsorden pkt. 7 Den faglige og politiske situasjonen