Sissel Kony Nilsen - - LO Norge

Sissel Kony Nilsen sitt innlegg i dagsorden pkt. 7 Den faglige og politiske situasjonen