Rolf Ringdal - - LO Norge

Rolf Ringdal sitt innlegg i dagsorden pkt. 7 Den faglige og politiske situasjonen