Per Øistein Kivijärvi - - Viken

Per Øistein Kivijärvi sitt innlegg i dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon