Peggy Hessen Følsvik - - LO Norge

Peggy Hessen Følsvik sin innledning til den faglige situasjonen