Ørjan Normann - - LO Norge

Ørjan Normann sitt innlegg i dagsorden pkt. 7 Den faglige og politiske situasjonen