Ommund Stokka - - Rogaland

Ommund Stokka sitt innlegg i dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon