Olaug Skau - - Vestfold og Telemark

Olaug Skau sitt innlegg i Dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon