Odd-Helge Reppe - - LO Norge

Odd-Helge Reppe sitt innlegg i dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon