Odd Haldgeir Larsen - - Viken

Odd Haldgeir Larsen sitt innlegg i dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon