Mikael Schevik - - LO Norge

Mikael Schevik sitt innlegg i dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon