Merethe Solberg - - LO Norge

Merethe Solberg sitt innlegg i Dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon