Marit Selfors Isaksen - - LO Norge

Marit Selfors Isaksen sitt innlegg i dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon