Marianne Hirzel - - Rogaland

Marianne Hirzel sitt innlegg i Dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon