Lena Reitan - - Viken

Lena Reitan sitt innlegg i dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon