Knut Johannes Berg - - Vestland

Knut Johannes Berg sitt innlegg i dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon