Klaus Lintho - - LO Norge

Klaus Lintho sitt innlegg i dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon