Klaus Lintho - - LO Norge

Klaus Lintho sitt innlegg til forretningsorden i pkt. 5 LOs egen organisasjon