Jørn Finnmarking Haga - - Troms og Finnmark

Jørn Finnmarking Haga sitt innlegg i dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon