Jorge Del Pino - - Nordland

Jorge Del Pino sitt innlegg i dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon