Jon Oddvar Holthe - - LO Norge

Jon Oddvar Holthe sitt innlegg i dagsorden pkt. 7 Den faglige og politiske situasjonen