John Thomas Suhr - - Oslo

John Thomas Suhr sitt innlegg i dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon