Joachim Espe - - LO Norge

Joachim Espe sitt innlegg i dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon