Jeanette Lea Romslo - - LO Norge

Jeanette Lea Romslo sitt innlegg i Dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon