Jane Bekkhus Sæthre - - LO Norge

Jane Bekkhus Sæthre sitt innlegg i dagsorden pkt. 7 Den faglige og politiske situasjonen