Jane Bekkhus Sæthre - - LO Norge

Jane Bekkhus Sæthre sitt innlegg i sitt innlegg i dagsorden pkt. 5 organisasjonsprogram