Jan Olav Andersen - - LO Norge

Jan Olav Andersen sitt innlegg i dagsorden pkt. 7 Den faglige og politiske situasjonen