Ingunn Reistad Jacobsen - - LO Norge

Ingunn Reistad Jacobsen sitt innlegg i dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon