Henriette Thorsen - - LO Norge

Henriette Thorsen sitt innlegg i dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon