Felicia Mcgill Cephas - - LO Norge

Felicia Mcgill Cephas sitt innlegg i dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon