Ellisiv Lindkvist - - LO Norge

Ellisiv Lindkvist sitt innlegg i dagsorden pkt. 7 Den faglige og politiske situasjonen