Ellen Dalen - - Oslo

Ellen Dalen sitt innlegg i dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon