Eirik Birkeland - - Rogaland

Eirik Birkeland sitt innlegg i dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon