Christopher Beckham - - LO Norge

Christopher Beckham sitt innlegg i dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon