Christine Thomassen - - Viken

Christine Thomassen sitt innlegg i dagsorden pkt. 7 Den faglige og politiske situasjonen