Christin Haslestad - - LO Norge

Christin Haslestad sitt innlegg i Dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon