Charlott Pedersen - - Viken

Charlott Pedersen sitt innlegg i dagsorden pkt. 7 Den faglige og politiske situasjonen