Charlott Pedersen - - Viken

Charlott Pedersen sitt innlegg i dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon