Cay Nordhaug - - LO Norge

Cay Nordhaug sitt innlegg i dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon