Brede Edvardsen - - Viken

Brede Edvardsen sitt innlegg i dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon