Bernhard Brunes - - Rogaland

Bernhard Brunes sitt innlegg i Dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon