Aud Marit Sollid - - Oslo

Aud Marit Sollid sitt innlegg i dagsorden pkt. 7 Den faglige og politiske situasjonen