Atle Rasmussen - - Vestland

Atle Rasmussen sitt innlegg i dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon